Dear Customers, we would like to inform You that from 31 December 2022 to 2 January 2023 is a New Year and Bank Holiday and our UK office is closed. We are coming back to You on January 3, 2023. We apologize for the inconvenience.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Lees deze algemene voorwaarden voordat u producten bestelt die worden verkocht door CCEU Sp. z o.o.. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van producten. We behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen, dus lees het voor elke bestelling. De datum van elke wijziging wordt ingevoerd aan het einde van deze Algemene Voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling op cristalchem.com gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

In deze Algemene Voorwaarden (de “Voorwaarden”) hebben de volgende woorden hun overeenkomstige betekenis:

“Koper” – De persoon of personen, het bedrijf of het bedrijf dat de producten van het bedrijf koopt.

“Bedrijf” – CCEU Sp. z o.o., ul. Ostatnia 45 , 60-102 Poznań, Polen

“Producten” – Alle Producten die ermee zijn ingestemd om door het Bedrijf aan de Koper te worden geleverd.

“Leveringsdatum” – datum waarop producten moeten worden geleverd in overeenstemming met de bestelling van de koper en voorafgaande overeenkomst met de verkoper

“Overeenkomst” – elke overeenkomst met betrekking tot de verkoop en aankoop van Producten tussen het Bedrijf en de Koper, inclusief deze Voorwaarden

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

 1. De koper verklaart dat de bij het plaatsen van de bestelling verstrekte informatie voldoende en actueel is om deze bestelling te voltooien.

 

 1. De koper verklaart dat hij handelingsbekwaam is om de overeenkomst te sluiten. De Koper kan geen enkele garantie, verbintenis of enige andere verplichting aanvaarden namens de Verkoper of namens de leverancier, licentiegever of producent van het Product zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.

 

 1. Cceu Sp. z o.o. medewerkers zijn niet bevoegd om uitspraken te doen over de Producten. Een dergelijke verklaring kan alleen schriftelijk door de verkoper worden bevestigd. Door het sluiten van de Overeenkomst erkent de Koper dat hij zich niet beroept op enige aanspraak op dergelijke verklaringen en doet hij er afstand van.

 

 1. Elke wijziging van deze Voorwaarden is niet van toepassing zonder voorafgaande schriftelijke toestemming tussen de Koper en de Verkoper.

 

 1. De Verkoper behoudt zich het recht voor om prijzen en andere documenten met betrekking tot de Producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Al het bovenstaande vormt geen aanbod om Producten te verkopen.

 

 1. De aansprakelijkheid van de Verkoper jegens de Koper voor het overtreden van een van deze voorwaarden is beperkt tot de teruggave van reeds door de Koper betaalde gelden voor Producten die niet zijn ontvangen of die binnen de overeengekomen tijd en vereiste voorwaarde zijn geretourneerd. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enig ander verlies of schade.

 

 1. Alle fouten van verkoper zijn onderhevig aan correctie zonder enige aansprakelijkheid van verkoper. Als we een fout ontdekken in de bestelde Producten, nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

 

 1. Alle informatie die door het bedrijf wordt verstrekt, is niet bedoeld om de aandacht of het advies van een arts of andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg te vervangen. CCEU Sp. z o.o. levert grote inspanningen opdat de informatie op deze site zo nauwkeurig mogelijk is, maar is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden.

 

 1. Het bedrijf informeert sterk dat de Producten uitsluitend bedoeld en verkocht zijn voor onderzoek en ontwikkeling. Producten die door cristalchem.com worden verkocht, zijn niet bedoeld voor gebruik door mensen, dieren, cosmetica of medicijnen.

 

 1. Voor klanten die onze producten aan derden willen doorverkopen, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat er een geautoriseerde eindgebruiker is. CCEU Sp. z o.o. bevordert onder geen beding het misbruik van producten. Vermoeden of geloven dat het gekochte product, hoewel een legaal product, zal worden gebruikt om een misdrijf te plegen of zal worden gebruikt om illegale stoffen te mengen en / of te distribueren en te creëren, is onwettig. Als we vermoeden dat een van onze producten bedoeld is voor gebruik in strijd met de toepasselijke regelgeving, wordt uw bestelling geannuleerd en worden de ontvangen bedragen terugbetaald.

 

 1. Door producten van CCEU Sp. z o.o. te kopen, bevestigt u dat u een onderzoekswetenschapper bent, werkt voor of eigenaar bent van een onderzoeksbureau, over de juiste apparatuur en / of faciliteiten beschikt en over de vaardigheden beschikt om gevaarlijke materialen te gebruiken. U verklaart ook dat u betrokken bent bij onderzoek waarvoor u van plan bent onze producten alleen voor onderzoeksdoeleinden te gebruiken en dat u de regels kent voor het hanteren en opslaan van dergelijke gevaarlijke materialen.

 

 1. CCEU Sp. z o.o. is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik of oneigenlijk gebruik van onze producten. De producten worden uitsluitend gekocht voor onderzoek en ontwikkeling, de producten zijn niet bedoeld voor het testen op mens en dier. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de wettigheid van het bezit en de invoer van producten in zijn land of regio te bepalen.

 

 1. Door producten van cristalchem.com te kopen, accepteert u en verklaart u dat u alle algemene voorwaarden begrijpt. Door cceu Sp. z o.o., haar directeuren, werknemers, agenten en leveranciers te beschermen, te beschermen en onschadelijk te houden tegen claims, acties of verzoeken, inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, kosten of gevolgen van het gebruik van producten die zijn gekocht bij cristalchem.com of in strijd met deze Voorwaarden.

 

 1. Alle aankopen worden gedaan op eigen risico van de koper. Retourzendingen voor verkeerd geplaatste bestellingen (of niet geverifieerd op wettigheid) worden niet toegekend. Door dit object te kopen, gaat de koper ermee akkoord en bevestigt hij dat hij het gebruik en de potentiële risico’s van dit materiaal begrijpt. Koper aanvaardt alle aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product.

 

 1. CCEU Sp. z o.o.accepteert retourzendingen van producten binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van het product, op voorwaarde dat het retournummer vooraf is gegenereerd en het product niet is geopend. Het artikel moet worden geretourneerd in de staat waarin het is ontvangen. Ongeopend en verzegeld. Helaas worden geopende producten niet gerestitueerd.

 

 1. CCEU Sp. z o.o. is niet verantwoordelijk voor zendingen die door douanediensten of andere autoriteiten worden vastgehouden of vertraagd, en retourneert of wisselt die bestellingen niet uit.

 

 1. Elke bestelling die voor 15.00 uur wordt geplaatst, wordt dezelfde dag nog verzonden. Bestellingen die na 15.00 uur worden geplaatst, worden de volgende ochtend verzonden. CCEU Sp. z o.o. heeft een bevestiging van verzending voor elke zending – op verzoek van de klant. We reageren niet op verloren pakketten door Royal Mail of een ander koeriersbedrijf. CCEU Sp. z o.o. is niet verantwoordelijk voor beschadigde, verloren of vertraagde artikelen in het postsysteem of enig ander koeriersbedrijf dat verplicht is om de goederen te leveren, tenzij schriftelijk anders vermeld voorafgaand aan de verzending. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van goederen van post- of koeriersmedewerkers als gevolg van onjuiste informatie die de levering van goederen of het ophalen van goederen in lokale magazijnen kan belemmeren vanwege de vereiste handtekeningen en / of identificatie. Als u vragen heeft over transport of verzekering van goederen, neem dan contact met ons op voordat u een bestelling plaatst. Als u uw goederen tijdens het transport wilt verzekeren, laat het ons dan weten voordat u uw bestelling betaalt.

 

 1. CCEU Sp. z o. o. controleert niet het afleveradres dat door de klant is opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. Indien de klant het verkeerde adres heeft opgegeven en het pakket de status van afgeleverd heeft, neemt CCEU Sp. z o. o. hiervoor geen verantwoordelijkheid. Als de klant het verkeerde adres heeft opgegeven en het pakket terugkeert naar het magazijn, zal CCEU Sp. z o. o. het pakket opnieuw verzenden.

 

 1. CCEU Sp. z o.o. garandeert niet dat de aangeboden producten in overeenstemming kunnen zijn met de wetgeving van het land van de koper. De aankoop van producten is mogelijk niet legaal voor sommige mensen, organisaties of bedrijven in bepaalde landen of regio’s. Wanneer u producten van buiten het Verenigd Koninkrijk koopt, bent u verantwoordelijk voor het naleven van de wetten van uw land en doet u dit op eigen risico. Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig wordt geacht door een autoriteit of rechtspersoon buiten het Verenigd Koninkrijk, heeft de ongeldigheid geen invloed op deze algemene voorwaarden uiteengezet door CCEU Sp. z o.o., die volledig van kracht blijven.

 

 1. Houd er rekening mee dat klanten die ervoor kiezen om hun bestelling te betalen via Cryptocurrencies, inclusief Bitcoin of Altcoin, geen restitutie kunnen aanvragen. Het bovenstaande gedrag van de winkel wordt ondersteund door het feit dat de waarde van cryptocurrencies zeer gediversifieerd is en aanzienlijk kan verschillen van het declaratiebedrag op het moment van betaling voor de bestelling. Dan kan de waarde van deze munten aanzienlijk variëren, afhankelijk van een bepaalde dag, maand of langere afwikkelingsperiode. Het is echter mogelijk om de bestelling te betalen met Cryptocurrencies, waaronder Bitcoin of Altcoin, na voorafgaande acceptatie van de voorschriften van de winkel.

 

Fouten en weglatingen uitgezonderd (E&OE)

 

DISCLAIMER

Elke koper stemt ermee in, bevestigt en begrijpt dat producten die door CCEU Sp. z o.o. worden verkocht, niet kunnen worden gebruikt voor de productie van voedsel, medicijnen of cosmetica, medische hulpmiddelen of apparaten, levensmiddelenadditieven, huishoudelijke chemicaliën of explosieven. De producten zijn niet bestemd voor menselijke of dierlijke consumptie. Deze producten kunnen huidirritatie en huidsensibilisatie veroorzaken. Producten kunnen schadelijk zijn bij inslikken. Alle producten die door CCEU Sp. z o.o. worden verkocht, zijn uitsluitend ontworpen voor onderzoek en ontwikkeling.

 

Laatste beoordeling datum: 2023/03/24

Privacybeleid


Dit privacybeleid specificeert de regels voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens die zijn verkregen door de cristalchem.com website (hierna te noemen: “de website”).

De eigenaar van de website en de beheerder van de gegevens is CCEU Sp. z o.o. gevestigd in Poznań 60-102, ul Ostatnia 45, Polen. CCEU Sp. z o.o. NIP: 7010893285 stelt alles in het werk om de privacy van de gebruikers van de Website te respecteren.

Hoe verzamelen we gegevens?

CCEU Sp. z o.o. verzamelt informatie over natuurlijke personen die voor eigen rekening zakelijke of beroepsactiviteiten uitoefenen, en over natuurlijke personen die rechtspersonen of bedrijfseenheden vertegenwoordigen die andere juridische entiteiten of bedrijfseenheden dan rechtspersonen vertegenwoordigen, aan wie de wet juridische bekwaamheid verleent, die namens zichzelf zakelijke of beroepsactiviteiten uitoefenen, hierna gezamenlijk aangeduid als de Gebruikers.

De persoonsgegevens van de Gebruikers worden verzameld in het geval van:

1) Het sluiten van een contract voor het aanbieden van een betaalde online dienst;

2) Registratie van een account op de Website;

3) zich abonneren op de Nieuwsbrief;

4) via het contactformulier;

Bij het registreren van een account op de Website moet de Gebruiker de volgende gegevens verstrekken:

1) e-mailadres.

Bijhetsluiten van eencontractvoorhetaanbiedenvaneenbetaaldeonlinedienst,moetdeGebruikerbovendiendevolgendegegevensverstrekken:

2)voor-enachternaam;

3)contactgegevens:

4) straatnaamenadres/suitenr;

5) postcodeenplaats;

6) Land.

7) telefoonnummer

Inhetgevalvanondernemersomvatdebovengenoemdereikwijdtevangegevensbovendien:

1)deondernemingvandeondernemer;

2) Fiscaal Identificatienummer (NIP) of Bedrijfsnummer.

De bovengenoemde gegevens kunnen individueel worden gewijzigd door de Gebruiker bij het inloggen op het Gebruikersaccount.

het gebruik van het contactformulier hoeft de Gebruiker alleen zijn e-mailadres op te geven.

Bij het gebruik van de webpagina’s van de Website kan aanvullende informatie worden verzameld, in het bijzonder: het IP-adres dat aan uw computer is toegewezen of het externe IP-adres van de Internetprovider, browsertype, toegangstijd, OS-type.

De navigatiegegevens van de Gebruikers kunnen ook worden verzameld, inclusief informatie over de links waarop ze besluiten te klikken of andere activiteiten die op onze Website worden uitgevoerd.

Hoe gebruiken we de verzamelde gegevens?

Na registratie op de Website worden de gegevens van de Gebruikers gebruikt om een individueel Gebruikersaccount aan te maken en te beheren.

In het geval van het gebruik van online diensten die via de Website worden aangeboden, worden de gegevens van de Gebruikers gebruikt om de geselecteerde diensten te leveren.

Navigatiegegevens kunnen worden gebruikt om de Gebruikers een betere service te bieden, om de statistische gegevens te analyseren en om de Website aan te passen aan de voorkeuren van de Gebruikers, evenals om de Website te beheren.

Cookies, IP-adres

De Website maakt gebruik van kleine bestanden die cookies worden genoemd. Ze worden door CCEU Sp. z o.o. via de Website opgeslagen op de computer van de persoon die de Website bezoekt, op voorwaarde dat de webbrowser dit toestaat. Een cookiebestand bevat meestal de naam van het domein waarvan het afkomstig is, de “vervaltijd” en een individueel, willekeurig nummer dat dit bestand definieert. De informatie die met behulp van dit soort bestanden wordt verzameld, helpt de door CCEU Sp. z o.o. aangeboden diensten aan te passen aan de individuele voorkeur en werkelijke behoeften van de personen die de Website bezoeken. Het maakt het ook mogelijk om algemene weergavestatistieken samen te stellen voor de informatie die op de Website wordt gepresenteerd.

CCEU Sp. z o.o. kan uw IP-adressen verzamelen. Een IP-adres is een nummer dat door zijn internetprovider wordt toegewezen aan de computer van de persoon die de website bezoekt. Het IP-nummer geeft toegang tot internet. In de meeste gevallen wordt het dynamisch toegewezen, d.w.z. het verandert met elke verbinding met internet en om deze reden wordt het gewoonlijk behandeld als niet-persoonlijke identificatie-informatie. Het IP-adres wordt door CCEU Sp. z o.o. gebruikt om technische problemen met de server te diagnosticeren, statistische analyses samen te stellen (bijvoorbeeld om de regio’s te specificeren waaruit we de meeste bezoeken ontvangen), als informatie die nuttig is voor het beheer en de verbetering van de website, evenals om veiligheidsredenen en mogelijk om ongewenste, automatische software te identificeren voor het browsen op de inhoud van de website die de server overbelast.

De Website bevat links naar andere webpagina’s. CCEU Sp. z o.o. is niet aansprakelijk voor de regels voor de bescherming van de privacy die op deze pagina’s van toepassing zijn. Om deze reden wordt u aangemoedigd om het lokale privacybeleid te lezen nadat u via de Website naar een site bent gegaan die door een andere beheerder wordt beheerd.

Toegang tot gegevens en bescherming

Persoonsgegevens verzameld door CCEU Sp. z o.o. via de Website worden verwerkt in overeenstemming met de “RODO”, ook bekend als “GDPR” of “Algemene Verordening gegevensbescherming” – Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Toegang tot de persoonlijke gegevens van de Gebruikers die via de Website worden verzameld, is alleen beschikbaar voor geautoriseerd personeel van CCEU Sp. z o.o.

CCEU Sp. z o.o. biedt de Gebruikers die een account hebben een continue toegang tot hun persoonlijke gegevens en een mogelijkheid om deze op elk moment te wijzigen. Toegang tot en wijziging van de persoonsgegevens zijn mogelijk na het inloggen op het account op de Website,

De Gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens uit de dataset verwijderen. CCEU Sp. z o.o.  kan weigeren om de gegevens van de Gebruiker te verwijderen als de eerste de voorschriften van de Website heeft geschonden, en het bewaren van de gegevens is vereist om deze omstandigheden uit te leggen en de aansprakelijkheid te bepalen, met name voor de financieringsclaims van cceu Sp. z o.o. van de betreffende Gebruiker.

Indien een Gebruiker die een account op de Website heeft op enigerlei wijze het toegangswachtwoord verliest, staat de Website toe om een nieuw wachtwoord te genereren voor het account op de Website. De Website stuurt echter geen herinneringen aan de wachtwoorden. Het gebruikerswachtwoord wordt in gecodeerde vorm in de database opgeslagen, waardoor het onmogelijk is om het op te halen. Om een nieuw wachtwoord in te stellen, moet de Gebruiker zijn e-mailadres invoeren in een formulier dat beschikbaar is wanneer hij op de link “Wachtwoord vergeten” klikt, opgegeven in het registratieformulier voor het Website-account. CCEU sp. z o.o. stuurt een bericht naar het e-mailadres dat is opgegeven tijdens de registratie of de laatste wijziging van het profiel, inclusief een unieke omleiding naar een webpagina van de Website, waar de Gebruiker een nieuw Wachtwoord kan instellen.

CCEU Sp. z o.o. verzendt nooit correspondentie, inclusief e-mails waarin wordt gevraagd naar de inloggegevens, met name het toegangswachtwoord tot het gebruikersaccount. Bovendien wordt dergelijke informatie niet beschikbaar gesteld via traditionele correspondentie, e-mail of telefoon.

Wijzigingen van het Privacybeleid

CCEU Sp. z o.o. behoudt zich het recht voor om het Privacybeleid te wijzigen. Op de dag van het aanbrengen van deze wijzigingen werken we de datum van de laatste beoordeling die hieronder wordt vermeld bij.

Mocht u nog vragen hebben over het Privacybeleid, schrijf dan naar: [email protected]

Laatste beoordelingsdatum: 2023/03/24